ACCENTURE

 

accenture

De afgelopen jaren heb ik uiteenlopende content voor Accenture geschreven. Naast visiedocumenten schrijf ik artikelen en blogs. Als ghost writer interview ik experts over onderwerpen zoals Innovatie, Duurzaamheid, Energietransitie, Talent Management, en Digital Disruption. Naast interviews en bureauredactie denk ik mee over de opzet van artikelen en blogs, de messaging en de afstemming op de strategische communicatieplanning.

 

AXIANS

 

axians_white

Als contentverantwoordelijke binnen het projectteam voor de campagnes Bring it: BYOD en Bring it: to the cloud van AXIANS (het voormalige Imtech ICT) en partners als Cisco en Vodafone heb ik de kernboodschappen helpen bepalen en vastgelegd in een content platform. Dit basisverhaal met de achtergrond en ambities van Axians heb ik vervolgens uitgewerkt tot whitepapers en campagne-websites. Voor de verdere ondersteuning van de campagne heb ik op basis van het content platform ook persberichten, dienstbeschrijvingen, advertenties en blogs geschreven. Omdat alle content voor de verschillende doelgroepen – intern, klanten en prospects – afgeleid is van één bronverhaal, worden de kernboodschappen van de campagnes steeds consistent gecommuniceerd.

 

MEG

 

meg

De Medical Export Group (MEG) ondersteunt al 35 jaar NGO’s en overheden om de gezondheid van mensen in landen met lage en middeninkomens te verbeteren. De organisatie is de laatste jaren hard gegroeid, waardoor de kernwaarden en ambities niet voor alle medewerkers meer helder waren. Op basis van een Brand Guide sessie heb ik de achtergronden, kernwaarden en visie van de MEG met het management in kaart gebracht. Dit was de basis van de company story waarin ook het strategisch plan voor de komende vijf jaar is uitgewerkt. Zo is de visie en ambitie van de MEG duidelijk vastgelegd en is het mogelijk om hierover consistent te communiceren, zowel intern als extern.

 

POLITIE

 

politie Redactie en contentproductie voor het projectjaarverslag (2013 en 2014) van een meerjarig, organisatiebrede ICT-transformatie (AVP). De jaarrapportage presenteert de resultaten van de verschillende deelprojecten vanuit het perspectief van de eindgebruikers/medewerkers. Naast de projectbeschrijvingen en een voortgangsrapportage delen politiemedewerkers hun eigen ervaringen met collega’s. Tijdens het productieproces heb ik meegedacht over de opzet en inhoud, interviews gedaan en de teksten geschreven.

Verder heb ik voor het AVP communicatieteam een workshop ‘Schrijven voor intranet’ verzorgd.

 

NUDGE

 

nudge

Businessnetwerk ‘De vrienden van Nudge’ benut de expertise van grote en kleine organisaties om samen nog meer impact te maken op het vlak van duurzaamheid. Als vriendendienst schrijf ik blogs over bijeenkomsten. Tijdens deze themasessies met onderwerpen als Duurzame mode, Talentmanagement en Innovatie, presenteren organisaties hun ideeën en initiatieven. Vast onderdeel is de vriendendialoog. Organisaties brengen concrete businessvragen in en vrienden delen hun kennis en ervaring.

 

NYENRODE

 

nyenrode

Voor de divisie Executive Education heb ik alle opleidingsteksten in de studiegids herschreven en afgestemd op uitgangspunten van de Return on Education-campagne. In de campagne en de bijbehorende content staat het rendement voor (potentiele) studenten centraal. Naast de tekstproductie voor de studiegids interviewde ik docenten en alumni over hun ervaringen op Nyenrode Business Universiteit. Deze bijdragen zijn gepubliceerd in de Nyenrode Newsroom en op LinkedIn.