Datum
Categorie
categorie een
Over dit project

Redactie en contentproductie voor het projectjaarverslag (2013 en 2014) van een meerjarig, organisatiebrede ICT-transformatie (AVP). De jaarrapportage presenteert de resultaten van de verschillende deelprojecten vanuit het perspectief van de eindgebruikers/medewerkers. Naast de projectbeschrijvingen en een voortgangsrapportage delen politiemedewerkers hun eigen ervaringen met collega’s. Tijdens het productieproces heb ik meegedacht over de opzet en inhoud, interviews gedaan en de teksten geschreven. Verder heb ik voor het AVP communicatieteam een workshop ‘Schrijven voor intranet’ verzorgd.