Archief

Redactie en contentproductie voor het projectjaarverslag (2013 en 2014) van een meerjarig, organisatiebrede ICT-transformatie (AVP). De jaarrapportage presenteert de resultaten van de verschillende deelprojecten vanuit het perspectief van de eindgebruikers/medewerkers. Naast de projectbeschrijvingen en een voortgangsrapportage delen politiemedewerkers hun eigen ervaringen met collega’s. Tijdens het...