Dag van de impact

Vrijdag 9 oktober was niet zomaar een dag. Alleen al op de site van de Dag van de Duurzaamheid, stonden voor die dag 900 (!) initiatieven vermeld. Ook de Vrienden van Nudge ontbreken dan natuurlijk niet. Zij kwamen in Cultuur en Congrescentrum Antropia samen voor een dialoog over impact. Deze prachtige locatie wordt zoveel mogelijk duurzaam bestierd. Dat gebeurt onder andere door steeds goed na te denken over de effecten van hun activiteiten en keuzes. Met zo’n bewuste aanpak kan iedereen impact hebben; in de privésituatie, in het werkende leven of in de hele maatschappij.

 

No bees, no beeing

Impact komt soms uit onverwachte hoek. Zo hebben bijen een enorme invloed op ons leven. En dat gaat verder dan honingproductie. Ze bestuiven ook een groot deel van wat er dagelijks in de schappen van de supermarkten ligt. Die rol in onze voedselvoorziening kunnen en mogen we niet verwaarlozen. Helaas gaat het niet goed met de bijen deelt Tom van de Beek van social enterprise I Love Beeing. Gebruik van pesticiden, monocultuur in de landbouw, ziekten en parasieten zijn de belangrijkste oorzaken. Ook de moderne bijenteelt zelf, waarbij productie soms de overhand heeft, vergroot de druk op bijenvolken.

 

Tijd voor actie dus. Aan initiatieven ontbreekt het niet, maar om vooruitgang te boeken, is het zaak alle krachten te bundelen. Met Challenge 2020 wil I Love Beeing de bijenstand een flinke boost geven. Dit doen ze via internationale samenwerking, werken aan brede bewustwording en onderwijs. Het bedrijfsleven is ook nauw betrokken. Gelukkig niet alleen organisaties die voor hun business afhankelijk zijn van bestuiving. Ook andere bedrijven worden wakker. Op steeds meer bedrijventerreinen verschijnen bijenkasten. En omdat bijen niet zonder bloemen kunnen, worden deze terreinen gelijktijdig opgefleurd. Al deze acties zijn volgens Tom de enige manier om te voorkomen dat we schoolkinderen binnenkort net als in China, met kwastjes de boomgaarden in moeten sturen om het werk van bijen over te nemen.

 

img_1591.jpg__375x375_q85_subsampling-2img_1587.jpg__375x375_q85_subsampling-2

 

EcoChain

Bedrijven nemen duurzaamheid steeds serieuzer, en terecht. Dit gebeurt niet alleen vanwege de populariteit bij klanten. De lineaire economie is op termijn gewoon eindig. De overstap naar een circulair model is duidelijk ingezet. Ondanks de goede bedoelingen blijft het voor bedrijven lastig om te sturen op duurzaamheid. Boudewijn Mos van EcoChain ziet dat de huidige werkelijkheid te snel en te complex is om met de bestaande methodologieën te vangen. Met een life-cycle assessment (LCA) kan een bedrijv wel de totale milieubelasting van een product gedurende de hele levenscyclus – van grondstof tot afval – bepalen. Dit is echter een kostbaar en complex proces. Daarbij willen bedrijven meer dan een kostprijs. Ze willen weten aan welke knoppen ze kunnen draaien om hun footprint te verkleinen.

 

Dat was het vertrekpunt voor de EcoChain applicatie waarmee bedrijven eenvoudig hun duurzaamheidsprestaties kunnen meten, beheren en delen binnen het bedrijf en de waardeketen. Met slim gebruik van Big Data krijgen bedrijven de inzichten die ze kunnen benutten op om hun processen te optimaliseren en groene resultaten te bewijzen. Verder is het mogelijk het aandeel van ketenpartners inzichtelijk te maken en te optimaliseren. Organisaties krijgen dus inzicht in energie- en grondstofstromen op bedrijfs-, proces- en productniveau, inclusief informatie om doelgericht te investeren in verbeteringen. Daarmee komen groei en een betere planeet echt dichterbij.

 

Voetafdruk

De footprint van bedrijven is dus goed in kaart te brengen, maar hoe zit het eigenlijk met je eigen voetafdruk? Laura Moningka van The Footprint Challenge testte de aanwezige Vrienden. Haar voetafdrukspel geeft mensen inzicht in de ruimte die hun levensstijl vraagt. Zoals je mag verwachten was de footprint van de meeste vrienden klein tot medium. Als bedrijf dat oog heeft voor de wereld om haar heen, deed Vodafone de Challenge ook. Niet vreemd voor en bedrijf waar van de CEO zegt: ‘we willen geen strategie voor duurzaamheid, we willen een duurzame strategie’. Duurzaamheidsmanager strategie Martin de Jong is daarvan het levende bewijs.

 

img_1603.jpg__800x600_q85_subsampling-2

 

 

De duurzaamheidsprojecten van Vodafone zijn gericht op het besparen van C02, recycling en hergebruik van toestellen, Machine-to-machine communicatie (M2M) en mobiel werken. Hoewel er zeker impact gecreëerd wordt, bleek het lastig om deze concreet te maken en in het verlengde hiervan echt op duurzaamheid te sturen. Dat was de aanleiding om een milieu winst & verliesrekening, uitgedrukt in euro’s samen te stellen. Deze rekening toont aan dat de totale milieubelasting van het Vodafone netwerk, toestellen, retailkanaal en medewerkersverkeer ruim 21 miljoen euro is. De scope is echter breder dan de eigen organisatie. Onder andere omdat de keten met toestelleveranciers een flinke milieudruk veroorzaakt. Daar tegenover staat dat ICT-oplossingen voor Het Nieuwe Werken en M2M-oplossingen voor bijvoorbeeld afvalinzameling klanten helpt hun milieubelasting in te dammen. Het bedrijf draagt dus significant bij aan het beperken van de milieu-impact van bedrijven en individuen. Die duurzame reis is gestart, maar volgens Martin en Vodafone is het eind nog niet in zicht.

 

Vriendendialoog

Helaas heeft niet iedereen de merkkracht en middelen van Vodafone. Dat geldt bijvoorbeeld voor PaperWise. Zij leveren papier en karton dat gemaakt is van landbouwafval. Een prachtig concept dat de circulaire economie versterkt. Alleen ontbreekt het dit duurzame bedrijf aan de naamsbekendheid. Een uitdaging die bij vele Vrienden speelt. Gelukkig is binnen de gemeenschap van Vrienden veel (communicatie)kennis en ervaring aanwezig. De vraag van PaperWise leverde dan ook direct verschillende concrete leads en tips & trucs. Een direct bewijs van de impact die de Vrienden van Nudge kunnen hebben!

Geen reactie's

Geef een reactie