Nudge Vriendenbijeenkomt: de wind eronder!

Greenpeace is een instituut. Als het over het milieu en duurzaamheid gaat, zitten ze aan tafel. Niet altijd vanwege de juiste redenen overigens, geeft directeur Sylvia Borren aan. Zij laat zich echter niet in de rol van ‘ExcuusTruus’ duwen. Als je dat probeert, ben je aan het verkeerde adres. Dat geldt niet voor de Vrienden van Nudge. Die waren 11 februari meer dan welkom bij Greenpeace.

 

Als je het milieu serieus neemt, moet je je eigen zaken wel op orde hebben. In het nieuwe hoofdkantoor is dat voortreffelijk gelukt. Op de NDSM-werf in Amsterdam is de Smederij omgetoverd tot een cool duurzaam kantoor. Je vindt er niet alleen het oude interieur van actieschip ‘Sirius’. Ook het papieren archief is verwerkt tot bekleding voor de wanden en muren. Alle beschikbare kennis en techniek is ingezet om de footprint zo minimaal mogelijk te houden.

 

 

Foto-Smederij

 

 

NL blijft achter

Greenpeace vindt het logisch dat iedereen een bijdrage levert om klimaatverandering te stoppen. Sylvia constateert dat inmiddels breed bekend is dat we de aarde aan het vernietigen zijn. Dat is schrijnend om te zien. Vooral omdat het onnodig is. Er zijn inmiddels duidelijke afspraken gemaakt en de aanzet tot concrete actie is er ook. De vraag is echter of het voldoende is en snel genoeg gaat. Duidelijk is wel dat Nederland op het gebied van klimaatverandering niet het beste jongetje van de klas is, integendeel. Campagneleider Willem Wiskerke draait er niet omheen. Momenteel is nog maar 5% van onze energie duurzaam opgewekt en de CO2-uitstoot groeit zelfs. Om de klimaatdoelen voor 2020 te halen, moet er nog veel gebeuren.

 

#Kolenuit #Windaan

Met de campagne ‘Kolen Uit Wind Aan’ geeft Greenpeace de richting aan. Stoppen met kolencentrales en inzetten op wind geeft de snelste winstkansen. In het energieakkoord is al vastgelegd dat 5 van de 10 kolencentrales sluiten. Dat is echter onvoldoende. De overstap van kolen naar wind moet sneller. We moeten flink gaan opschalen. Op zich kan dat omdat windenergie veel positieve associaties oproept. Bovendien is zo’n 70 procent van de Nederlander voor meer wind. Toch lukt het nog niet om de windcapaciteit wezenlijk uit te breiden. Vooral op lokaal niveau is er veel weerstand, die bovendien goed georganiseerd is. Tegenstanders krijgen om verschillende redenen veel aandacht en bijval. Dat heeft oorzaken in de complexiteit en directe belangen van de lokale politiek, maar ook op provincieniveau werkt regelgeving en bureaucratie vertragend.

 

 

Greenpeace-Smederij-Staalconstructie-vert-aangepast-470x310

 

Voorstanders in beeld

Dat windmolens controversieel zijn, blijkt direct uit de felle reacties van de aanwezige vrienden. Deze discussie onderstreept dat de tegenstanders van windmolens hun huiswerk goed gedaan hebben. Alle bekende tegenargumenten komen voorbij. Van de negatieve economische effecten, landschapsvervuiling en overlast tot het zwalkende beleid van de Nederlandse regering. Genoeg reden om de denkkracht en inventiviteit van de Vrienden van Nudge in te schakelen om dit tij te keren.

 

Please in my backyard

De vraag waarmee de vrienden aan de slag gaan, is: ‘Hoe brengen we de voorstanders van wind op land overtuigend in beeld?’. Greenpeace worstelt hiermee en wil graag input en inspiratie om campagnes nog effectiever te maken. Tien groepen verdelen zich over het pand en al snel gaan de wildste ideeën over tafel. Eenmaal getrechterd, bediscussieerd en aangescherpt, bleek de oogst veelzijdig. Wat te denken van een campagne met de titel #pleaseinmybackyard. Doel is om in de geest van de stippenkaart op Nudge.nl te laten zien hoeveel mensen juist wel een windmolen in hun buurt willen. Een ander initiatief is gebaseerd op loyalty-programma Airmiles. Met Windmiles wordt iedereen een beetje eigenaar van de windenergie in Nederland. Bovendien kunnen de opbrengsten bijdragen aan innovatie van molens.

 

 

img_3067.jpg__371x371_q85_crop_height-371_subsampling-2_upscale_width-371

 

Windmill heroes

Een ander creatief idee is de organisatie van het festival ‘tussen de windmolen’. Het team wil zo een veelgehoord nadeel, geluidsoverlast, neutraliseren. Dus omarmen ze het geluid en zetten er een beat onder. Deze ‘wooshtrack’ zet windenergie weer positief op de kaart. De zichtbaarheid van windenergie is ook te verbeteren door mensen met windmolens te eren. Deze ‘windmill heroes’ laten via een app zien hoeveel zij bijdragen aan de duurzame energievoorziening in Nederland. Als het goed is, werkt dit aanstekelijk voor anderen, zeker als ook BN’ers aansluiten. Het is duidelijk dat de vrienden van Nudge niet om ideeën verlegen zitten. Benieuwd of we binnenkort #pleaseinmybackyard op social media tegen komen. Of dat iemand zich binnenkort daadwerkelijk windmill hero mag noemen. Hup, de wind eronder!

Geen reactie's

Geef een reactie