Nudge vriendenbijeenkomst: schoon water is niet gewoon

Als je in Nederland de kraan opendraait, is het de normaalste zaak van de wereld dat er schoon drinkwater uit stroomt. Toch is dat niet zo vanzelfsprekend. Hoewel de veengrond het water in het Groene hart al aardig filtert, vraagt veilige consumptie toch flink wat stappen. Dat bleek wel tijdens de rondleiding op de Vriendenbijeenkomst in het zuiveringsstation Lexmond.

In een rondgang langs een wirwar van leidingen en pompen opende zich een wereld van beluchten, zandfilters, ontharding, actief kool en UV-desinfectie. Volgens die methode produceert en levert Oasen jaarlijks zo’n 40 miljard liter drinkwater aan 750.000 mensen en 7.200 bedrijven. Hoewel het procedé voor drinkwaterproductie redelijk uitgekristalliseerd is, kent Oasen zeker uitdagingen volgens directeur Walter van de Meer. Verzilting en medicijnengebruik zorgen dat het zuiveringsproces continu onder de loep wordt genomen. Bovendien proberen  drinkwaterbedrijven het aantal processtappen terug te dringen met innovatieve technologieën. En met succes. De nieuwste membranen maken zuivering in één stap inmiddels mogelijk. De wetgeving schrijft echter voor dat water ook een bepaalde hoeveelheid kalk moet bevatten. Deze mineralen moeten worden toegevoegd, wat een extra stap betekent.

 

oasenlaak.jpeg.300x200_q85_crop

 

Klantenpanels

‘Beter dan mogelijk’ is de slogan van Oasen. En dat geldt niet alleen voor de kwaliteit van het drinkwater en de service. Van de Meer wil dit alles ook op een duurzame manier waarmaken. De concrete invulling daarvan is in handen van Nicole Zantkuijl, programma manager duurzaamheid. Zij richt haar pijlen daarbij op de bedrijfsvoering en innovatie. Een ander aandachtspunt voor duurzaamheid is de relatie met klanten. Als zij bewust omgaan met water hebben ze immers ook een positieve impact. Daarom organiseert Oasen regelmatig klantenpanels om te ontdekken welke ideeën er leven over water en waterverbruik. Thema’s die daarbij aan de orde komen zijn verbruik versus comfort, gemak versus eigen invloed en sturing tegenover laten ontstaan. Deze klantdialoog heeft onder andere geleid tot de ontwikkeling van een flyer over bewust watergebruik en Watersaver, een app die waterverbruik inzichtelijk maakt. Zandkuijl heeft het idee dat in de interactie met de klant veel meer kansen liggen om Oasen nog slimmer en beter te verduurzamen.

 

pic3

 

Movement marketing

Een sociaal bedrijf dat wel weet hoe je consumenten snel bewust maakt op watergebied is Dopper. Deze felgekleurde waterflessen zie je inmiddels overal om je heen. Jens Kok, Marketing Executive and Brand Ambassador van Dopper, vertelt graag hoe dat gelukt is. De aanleiding om deze duurzame waterfles te ontwikkelen, was het overschot aan plastic in onze leefomgeving. ‘Single use’ pet-flessen zijn een grote vervuiler en dragen direct bij aan de toename van de plastic soup in de oceanen. Om deze vervuiling tegen te gaan, promoot Dopper het gebruik van kraanwater met een hervulbare fles die niet alleen bijdraagt aan een betere leefomgeving, maar bovenal ook heel cool is. Zo’n doel bereik je volgens Jens alleen maar samen met mensen. Movement marketing is daarbij het magische woord. Aantrekkelijke, frisse campagnes die mensen niet alleen aanspreken, maar vooral ook in beweging zetten. En dat is gelukt. In ieder geval in Nederland. Momenteel heeft 1 op de 10 Nederlanders namelijk een Dopper! Maar de social enterprise is nog niet tevreden en wil ook over de grenzen awareness creëren. Kortgeleden verraste Dopper New Yorkers met de kraanwatertest. En wat bleek? Ook daar is kraanwater even lekker als water uit plastic flessen.

 

Nudge

 

 

Vriendendialoog

Oasen houdt de scope voorlopig nog wat kleiner en wil vooral de mensen in het Groene Hart bereiken. Zoals gezegd wil het waterbedrijf ook klanten betrekken om nog duurzamer te worden. Moderator Rosa Lucassen van Burosa daagt de aanwezige Vrienden uit mee te denken. Op de vraag wie mogelijke partners zijn bij meer bewustzijn creëren, komt de suggestie om tappunten bij bushaltes en op treinstations te bouwen. Juist op die plekken hebben mensen vaak dorst. In plaats van een flesje water kopen, kunnen ze daar juist hun eigen fles vullen met Oasen water. Andere voorstellen liggen in het verlengde van bestaande initiatieven zoals een leerprogramma voor kinderen en ondersteuning van waterbedrijven in landen waar schoon drinkwater niet vanzelfsprekend is. Een tweede vraag in de Vriendendialoog is welke initiatieven klanten kunnen raken en tot actie kunnen aanzetten. Daarbij wordt al snel geopperd om slimme watermeters te ontwikkelen, waarbij klanten hun eigen waterverbruik kunnen monitoren. Zeker als er ook een besparings- of wedstrijdelement wordt toegevoegd, zal dit veel mensen aanspreken en de bewustwording stimuleren.

 

Een beperkende factor in de klantdialoog is dat Oasen-klanten geen keuze hebben. In het verzorgingsgebied zijn klanten verplicht water bij Oasen af te nemen. Toch hoeft dit volgens verschillende aanwezigen geen beperkende factor te zijn. Bijvoorbeeld door duurzame klanten te belonen. Met bewust watergebruik, verdienen ze watercoins waarmee ze bijvoorbeeld een Dopper in de webshop van Oasen kunnen kopen!

Geen reactie's

Geef een reactie